• VTEM Image Show

  Law Services

 • VTEM Image Show

  Law Services

 • VTEM Image Show

  Law Services

 • VTEM Image Show

  Law Services

Information

1. Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas, Žin. 2009, Nr. 145-6425;
2. Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymas, Žin. 1998, Nr. 112-3099;
3. Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymas, Žin. 1998, Nr. 109-2995;
4. Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymas, Žin. 2004, Nr. 25-752.